Κατηγορία Α (ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ) Εκτύπωση

a-aneksartiton

 

Προϋποθέσεις:

 

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/η δε κατέχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης:

 

 • 1 παράβολο από την εθνική τράπεζα αξίας 90€.
 • 1 παράβολο από την εθνική τράπεζα αξίας 30€.
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο τον αριθμό).
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας.

 

Με τη συμπλήρωση των απαραίτητων αυτών δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος/η πρέπει να πάει σε ένα παθολόγο και σε έναν οφθαλμίατρο που να είναι συμβεβλημένος με το υπουργείο Μεταφορών. Στους ιατρούς είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και το βιβλιάριο ασθενείας. Πατώντας εδώ θα βρείτε μερικούς από αυτούς.

 

Κατόπιν προσκομίστε όλα τα δικαιολογητικά σε εμάς και ξεκινάει η εκπαίδευση σας.

 

2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/η κατέχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης:

 

 • 1 παράβολο από την εθνική τράπεζα αξίας 30€.
 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του διπλώματος.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο τον αριθμό).
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Αίτηση Εκτύπωσης Άδειας.

 

Κατόπιν προσκομίστε όλα τα δικαιολογητικά σε εμάς και ξεκινάει η εκπαίδευση σας.

 

Υποχρεωτικά ελάχιστα μαθήματα:

 

1) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/η δε κατέχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης:

 

 • 32 εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης.
 • 10 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής άσκησης.

 

2) Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος/η κατέχει κάποια άλλη άδεια οδήγησης:

 

 • 11 εκπαιδευτικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης.
 • 10 εκπαιδευτικές ώρες πρακτικής άσκησης.